Cases

Eksempler på leverede opgaveløsninger

Rapporter om trivsel og læring

Har leveret indhold til alle  Egmont Rapporter siden 2015. Rapporterne anviser veje til at øge trivsel og læring hos børn og unge, der er udfordret af fx ordblindhed, fattigdom, anbringelse mm.

Preisler.com har bidraget til at udarbejde redaktionsplan for hver rapport og har leveret artikler mm. baseret på interviews med børn og unge, forskere, kommuner og cilsamfundsorganisationer m.fl.

Link til senest rapport fra 2023 - om børn og unge i matematikvanskeligheder:

https://www.egmontfonden.dk/sites/default/files/2023-12/EgmontRapporten2023.pdf

Interviews med unge

Preisler.com er specialist i at interviewe børn og unge og formidle et emne fra børne- og ungeperspektiv, og har også produceret interviews med et utal af forskere om, hvordan vi sikrer børn og unge uddannelse og trivsel.

Til denne publikation om projekt 'Energi til Hinanden' i Esbjerg bidrog Preisler.com med interview med en ung mand og hans arbejdsgiver. Kunde: Klartekst

Link til rapporten:
https://klartekst.dk/wp-content/uploads/2023/09/Energi-til-hinanden-web-110423.pdf 

Journalistik til fagmedie

Leverandør af journalistiske artikler om arbejdsliv til blandt andre Teknisk Landsforbunds hjemmeside og fagblad Teknikeren.

Nyheder, interviews og reportager, der går ret tæt på kilderne om temaer som uddannelse, jobskifte, karrieredrømme og engagement i arbejdslivet.

Her en artikel fra Teknikeren med råd til godt samarbejde mellem unge og ældre på arbejdspladsen.
Link til artiklen:

https://tl.dk/faa-viden-og-inspiration/teknikerenplus/artikler/generationer-clasher-paa-arbejdspladsen/ .Kampagnemateriale

For SUS (Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat) har Preisler.com udviklet materiale, der skal inspirere frisørmestre til at tage elever og understøtte kvaliteten i frisøruddannelsen. Den proces resulterede i to håndbøger, som Preisler.com har disponeret og produceret teksten i.

Link til håndbøgerne:

https://sus-udd.dk/wp-content/uploads/2023/06/Mester_Links.pdf

https://sus-udd.dk/wp-content/uploads/2023/06/LUU-Haandbog-1.pdf

.