+45 2671 7780 marie@preisler.com


Journalistisk metode giver undersøgelsesresultater, der er nemme at formidle og anvende.

Lad journalister lave jeres næste undersøgelse

Journalistisk analyse er en genvej for organisationer, virksomheder og myndigheder med behov for at samle ny viden om et kompleks emne, analysere resultaterne og formidle dem enkelt og klart til en specifik målgruppe.

Konsulenthuse og forskningsinstitutioner leverer undersøgelser i metermål, men mange af dem er dyre, tager lang tid og endnu værre: En del af dem ender med kun at blive til gavn for få, primært fordi resultaterne mangler retning og professionel formidling.

Formidling med fra start

Ved at lade Preisler.com forestå din undersøgelse, får du den udført af en journalist og med brug af journalistisk metode. Det sikrer, at formidlingen tænkes ind i undersøgelsen fra start, og at alle resultater kan forstås og umiddelbart anvendes af modtageren.

Jeg har udviklet metoden sammen med min mangeårige samarbejdspartner Ola Jørgensen, indehaver af virksomheden Klartekst. Sammen har vi leveret journalistisk analyse til flere organisationer og myndigheder.

Eksempler:

Mere MOST - mindre fravær rapport (PDF)

“Mere MOST – mindre fravær”

Region Syddanmark bestilte en undersøgelse af karakteristika ved ledere på arbejdspladser i regionen, hvor sygefraværet er særligt lavt plus formidling af resultaterne. Vi interviewede ti ledere og analyse af deres svar viste, at der var fire fællestræk ved udsagnene om deres måde at lede på i relation til fravær. På den baggrund udarbejdede vi en model for ledelse, som regionens HR-afdeling nu anvender – og som gør dialogen mellem ledere og administration lettere og mere præcis.

Resultaterne udkom også i magasinet ”Mere MOST – mindre fravær. Ny inspiration til ledere om sygefravær og trivsel”, der også bruges ved konferencer. Du kan læse magasinet og se modellen her.

 

 

En kur mod sygefravær Rapport (pdf)

”En kur mod sygefravær

For KL og Forhandlingsfællesskabet har vi udført en undersøgelse af, hvordan landets bedste kommuner arbejder med at forebygge og nedbringe sygefravær. Første skridt var interview med ledere og tillidsrepræsentanter i 14 kommuner, dernæst gik vi i dybden med fire kommuner med lavest fravær og størst fald i sygefravær.

Ved at analysere de mange interviews afdækkede vi en række fælles ingredienser i kommunernes ellers ret forskellige sygefraværsindsatser. Det omsatte vi til en model, som KL efterfølgende har brugt ved kurser i kommuner og ved konferencer. Modellen og artikler om resultaterne er også publiceret i magasinet ”En kur mod sygefravær”, som du finder her.