+45 2671 7780 marie@preisler.com

Individuel hjælp til svære familierelationer

Alle forældre, pædagoger og andre omsorgspersoner omkring et barn kommer indimellem til kort og føler sig usikre på, hvordan de skal takle relationen til barnet.

Individuel terapi er for nogen en god mulighed for i en tryg ramme at forstå, hvad der udfordrer i relationen og at finde nye og bedre handlemønstre.

Jeg er uddannet psykoterapeut og har specialisteret mig at hjælpe familier til at finde veje til at leve bedre med den koks, der er i alle i familierelationer.

Læs mere på www.preislerterapi.dk