+45 2671 7780 marie@preisler.com


Få formidlet ny viden om børns udvikling og læring og tidlige indsatser.

Bliv klogere på små børns udvikling

Følelsesmæssige kompetencer skal trænes straks fra fødslen, og træningen sker kun, når det lille barn er sammen med primære omsorgspersoner, der formår at skabe en nøje afstemt kontakt og et stimulerende samspil med barnet.

Denne og andre vigtige indsigter om små børns behov er resultat af ny forskning i hjernens udvikling og børns tidlige tilknytning, og blandt forældre, pædagoger, sundhedsplejersker, politikere og medier er der stor efterspørgsel på formidling af den nye viden.

Der er meget er på spil. Både for barnet, familien, omsorgspersonerne og samfundsøkonomien. Ny forskning viser nemlig også, at børn, der ikke tidligt får trænet deres følelsesmæssige kompetencer, får problemer med indlæring og med at indgå i fællesskaber senere i livet. Derfor investeres der i disse år mange ressourcer i tidlige indsatser for at finde og hjælpe børn og familier, hvor samspillet halter.

 

Produkter:

 

Som fagjournalist med speciale i børns udvikling og praktiserende psykoterapeut er det her min hjertesag. Jeg er meget engageret både menneskeligt og professionelt i at understøtte børns læring, og jeg kan levere det overblik, de fleste mangler. Jeg leverer fx:

 

  • Journalistiske artikler til medier, organisationer og myndigheder
  • Mundtlige oplæg til pædagogisk personale i dagtilbud, fx ved et personalemøde
  • Mundtlige oplæg til forældre, fx ved forældremøder i dagtilbud
  • Individuelle terapiforløb til forældre og pædagoger.

 

Ring eller skriv, så udvikler jeg et format, der passer dig.


Eksempler på formidling:

”En bedre Start”

Egmont Fondens årsrapport ”En bedre start”, der udkom som magasin i december 2016. Jeg har skrevet det meste af rapporten og i den forbindelse interviewet førende forskere i pædagogik og læring, praktikere og politikere om spædbørns behov og tidlige indsatser for udsatte børn. Læs rapporten her.

 

”Hvad ved vi om tidlig indsats?”

Et mundtligt oplæg til ledere og pædagoger i dagtilbud i Københavns Kommune, som deltager i programmet Tidlig Indsats.

 

”Tilknytning og forældresamarbejde”

Et mundtligt fagligt oplæg til personalegruppen i et dagtilbud om ny viden om tilknytning og forældresamarbejde. Med efterfølgende fælles faglig refleksion.

 

”Derfor undgår moderne forældre at sætte grænser”

Mundtligt oplæg til forældregrupper om håndtering af konflikter med egne børn og den moderne forældrerolle. Velegnet ved fx forældremøde i dagtilbud.